R.O.K.-therapiecentrum

Onze praktijk biedt ruimte aan vijf behandelingsunits voor patiënten en aan opleiding van kinesitherapeuten tot R.O.K.-therapeut
Doel van het centrumOpleiding

Doel van het centrum

Jarenlang heb ik vastgesteld dat  hemiplegiepatiënten vaak onvoldoende herstelden van hun hersenbeschadiging. Zij bleven achter met motorische beperkingen en pijn die hen voor de rest van hun leven invalideerden.  

Vele therapeuten stonden  machteloos bij deze zwaar getroffen patiënten, met als gevolg demotivatie voor de verdere therapie.

Ik behoorde zelf tot deze groep therapeuten. Hierin kwam 20 jaar terug verandering door de specifieke combinatiebehandeling die ik ontwikkelde, de R.O.K.-therapie . Jeanine, de  eerste patiënte van de R.O.K-therapie, herstelde volledig van de gevolgen van de verlamming.

Begin 2019 startte ik het R.O.K.-therapiecentrum op. Door de behandeling in dit centrum zullen  hemiplegiepatiënten een opmerkelijke vooruitgang boeken in hun fysische en psychische algemene gezondheidstoestand.

Vooral de motoriek en spierkracht zullen op korte termijn aanzienlijk verbeteren. Deze vooruitgang zal snel door de patiënt zelf worden vastgesteld, waardoor de hoop en wilskracht het herstelproces zullen versnellen. 

Voor de familie en vrienden, welke een enorme steun zijn voor de patiënt, zal de gunstige evolutie door de R.O.K.-therapie een nieuwe wereld openen. 

 

Behandelingstechniek

In het R.O.K.-therapiecentrum is het de bedoeling om de getroffen hemiplegiepatiënten (éénzijdige verlamming van arm en been) op te vangen voor revalidatie nadat de behandelingen in het ziekenhuis gestopt zijn. Algemeen wordt in de geneeskunde aangenomen dat na 6 maanden behandeling geen evolutie meer mogelijk is voor de blijvende letsels die zijn opgelopen door hersenbloeding of herseninfarct (zoals bvb. spasticiteit van de hand, verstoord stappatroon en spraakstoornissen bij aantasting van de linker hersenhelft).

Gedurende twintig jaar heb ik met de behandeling van hemiplegiepatiënten bewezen dat er wel nog vorderingen gemaakt kunnen worden, zelfs tot 1 jaar na de bloeding of infarct in de hersenen. Verschillende patiënten zijn door intensieve R.O.K.-therapie tot volledig herstel gekomen. De combinatie van reflexologie, osteopathie en kinesitherapie, gedurende 10 maanden tot 1 jaar, iedere dag 1 uur behandeling, hebben uitzonderlijke, nooit geziene resultaten opgeleverd.

De degelijke opleiding van de kinesitherapeuten is van cruciaal belang voor het bereiken van optimale resultaten.

Door een topteam kinesitherapeuten zullen de patiënten in het R.O.K.-therapiecentrum van een levensbelangrijke therapie kunnen genieten, welke hen in de mogelijkheid zal stellen hun normaal familiaal en sociaal leven te hervatten!

 

 

Overdracht van kennis

De R.O.K.-therapie zal ik onderwijzen aan kinesitherapeuten, zodat ze op een adequate, professionele manier patiënten met hersenletsels kunnen behandelen om een goede revalidatie te bekomen.

Deze therapie zal technisch perfect moeten uitgevoerd worden. De opleiding voorziet dat de technieken volledig afgestemd zijn op de gepaste stimulatie van de specifieke hersenzones, zonder overstimulatie of onnauwkeurige bepaling van de te behandelen zones. Deskundigheid staat op de eerste plaats ter vrijwaring van ongewenste neveneffecten.

De kinesitherapie zal op een aangename, pijnloze manier op efficiënte wijze uitgevoerd worden om de mobilisatie van de gewrichten te vrijwaren of op te bouwen en de spieren met behulp van een deskundige massage soepel te maken en te houden.

Geduld en een toegewijde dagelijkse, professionele aanpak is van enorm belang  voor een snelle en gunstige evolutie van deze soms zwaar beproefde patiënten. Alle hoop is bij ons zeker aanwezig om deze soms te vlug opgegeven patënten, hun plots weggenomen levenscomfort, familiaal en sociaal leven terug te schenken. 

 

 

 

R.O.K.-therapiecentrum in beeld